Welkomstwoord

God zegen broeders en zusters, Welkom op de site van pinkstergemeente Team Ministries te Eindhoven. Het doet ons vreugde dat u onze site bezoekt en dat wij u van dienst mogen zijn bij uw (ontdekkings)reis met God. Onze gemeente brengt de boodschap van het evangelie, het leert ons hoe we God beter kunnen leren kennen en zijn weg te bewandelen. Mensen zijn altijd op zoek en het is herkenbaar dat we ons weleens in moeilijke situaties bevinden of dat we bijna geen kracht meer hebben om door te zetten.God zegt in zijn woord “Werp al uw zorgen op Hem. Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). God staat met zijn armen wijd open en staat al klaar om u te helpen.

Bemoediging

We willen u graag bemoedigen om de stap te nemen om Gods huis te bezoeken. Ervaar Zijn heerlijkheid door Hem samen met ons te prijzen en aanbidden. U kunt met Hem praten, u kunt bij Hem uitschreeuwen, u kunt aan Zijn voeten huilen. Hij kent u en Hij zal u helpen op uw weg. God is een God van liefde en Hij heeft ons allen lief. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Vrees niet dat u niet klaar bent voor God, kom zoals u bent. Hij wilt u zegenen met al het goede wat Hij al klaar heeft staan voor u. Stel uw hart open en bezoek onze gemeente. Het zal zeker niet tevergeefs zijn.

Team Ministries Foto's